Ruudun tilausehdot

TILAUSEHDOT 28.5.2024

Nelonen Median maksulliset sisältöpalvelut

Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n /Nelonen Median (jäljempänä ”Sanoma”) tarjoamien maksullisten sisältöpalveluiden tai niihin liittyvien lisäpalveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) tilauksiin ja toimituksiin. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan näissä tilausehdoissa Palvelun tilaajaa. Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Sanoman Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja.


1. PALVELUIDEN TILAUSMUODOT

Palvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakas rekisteröityy ennen käytön aloittamista Ruutu tai Supla -palveluun ja hyväksyy nämä Palvelun tilausehdot. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt nämä tilausehdot.

Maksullisia sisältöjä voi toistaa vain yhdessä päätelaitteessa kerrallaan, ellei tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu.


RUUTU

Palvelu koostuu Asiakkaan valitsemista sisältöpaketeista ja muista palveluista. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa pakettien sisältöä. Palveluntarjoaja voi esim. korvata sarjan toisella sarjalla, muuttaa urheilun lajitarjontaa jne.


SUPLA

Palvelussa Asiakas voi toistaa ja/tai väliaikaisesti ladata sisältöjä matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen, jolla voidaan muodostaa yhteys internetiin selaimen, Supla-sovelluksen tai muun Sanoman erikseen määrittelemän ohjelmiston kautta.

Palvelun sisältö koostuu podcasteista ja muista audiosisällöistä. Sanoma pyrkii tarjoamaan Asiakkaalle mahdollisimman laajan sisällön Palvelussa. Sanoma pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja päivittää Palvelun sisältöä ja sen saatavuutta.

Palvelua voi käyttää Supla-sovelluksen tai muun Sanoman erikseen määrittelemän ohjelmiston kautta myös offline-tilassa riippuen sisällöistä. Asiakkaan tulee kirjautua Palveluun sovelluksessa vähintään kolmen päivän välein, jotta Asiakkaan tilauksen voimassaolo voidaan varmistaa. Asiakkaalta voidaan edellyttää Palveluun kirjautumista myös muissa tilanteissa tilauksen voimassaolon varmistamiseksi.


TILAUSMUODOT

Toistaiseksi voimassa oleva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Tilaus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden pituisen tilausjakson loppuun ellei kohdasta 2.2. muuta johdu.

Asiakkaan määräaikainen tilaus on voimassa tilauksen sovitun keston ajan. Määräaikaistilaus ei ole irtisanottavissa. Määräaikaistilaus jatkuu määräajan jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassa olevana tilauksena sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Määräaikaisen tilauksen voi irtisanoa päättymään määräajanloppuun.

Palvelusta suoraan hankittavat kertatilaukset ovat voimassa tilauksen sovitun keston ajan, esimerkiksi sovitun pituisen ajanjakson ohjelman tai ohjelmakokonaisuuden katsomiseksi. Kertatilaus maksetaan etukäteen ennen tilausjakson aktivointia, ellei Asiakkaalla ole Sanoman myyntikanavista hankittua tilausta, jolloin kertatilaus voidaan veloittaa myös Ruutu+-tilauksen seuraavan kuukausimaksun yhteydessä. Kertatilaus ei ole irtisanottavissa.


LISÄPALVELUT

Lisätuote voidaan irtisanoa erikseen. Ruutu-palvelun ulkopuolella toimivien lisäpalveluiden tilauksien irtisanomiseen ja laskutukseen sovelletaan näitä tilausehtoja, ellei Asiakkaalle ole todettu toisin.


+Kaikki -lisäpalvelu

Asiakas saa Ruudun +Kaikki-lisäpalvelun tilaamalla pääsyn Sanoman kulloinkin tarjolla oleviin täysi-ikäisille suunnattuihin digitaalisiin palveluihin, jotka on määritelty tilaussivulla. +Kaikki-tilaukseen kuuluvat palvelut voivat muuttua tilauksen aikana.

Ruudun kautta hankittavan +Kaikki-lisäpalvelun tilaukseen sovelletaan näitä tilausehtoja. +Kaikki-lisäpalvelun alla tarjottavien digitaalisten palveluiden käyttöön sovelletaan Sanoman yleisiä käyttöehtoja.

Ruudusta hankittuun +Kaikki -lisäpalvelun tilaukseen kuuluviin tuotteisiin ei ole mahdollista jakaa digilukuoikeuksia, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin.

+Kaikki-lisäpalvelun tilaukseen sisältyvän yksittäisen tuotteen sisällössä tapahtuvia muutoksia ei katsota tilauksen olennaiseksi muutokseksi. +Kaikki-lisäpalvelun tilaukseen sisältyvän yksittäisen tuotteen lopettamista ei katsota tilauksen olennaiseksi muutokseksi, ellei kyseessä ole jokin seuraavista tuotteista: Helsingin Sanomat, Aamulehti, Satakunnan Kansa Länsi-Suomi, Ruutu+.

+Kaikki -lisäpalvelun tilaus ei vaikuta Asiakkaan hankkimien muiden Sanoman palveluiden tilausten voimassaoloon.


Printtituotteet lisäpalveluna

Asiakkaalle voidaan tarjota maksullisia lisäpalveluita, joiden tilaaminen edellyttää voimassaolevaa Ruutu+ tai Supla+ -tilausta, ellei toisin ole ilmoitettu.

Ruutu+-palvelun lisäpalveluina tilattujen printtituotteiden toimituksiin sovelletaan lisäpalvelun irtisanomista ja laskutusta ja jakelunkeskeytyksiä lukuun ottamatta printtituotteen omia ehtoja:

• Aku Ankka -lehti: Aku Ankan tilausehdot

• Urheilulehti: Urheilulehden tilausehdotPALVELUIDEN MAKSUTTOMAT KOKEILUJAKSOT

Palveluissa voidaan tarjota maksutonta kokeilujaksoa uusille Asiakkaille. Maksuttomaan kokeilujaksoon oikeutetut Asiakkaat tunnistetaan Palvelun kirjautumiseen käytettävän Sanoma-tilin tietojen ja maksukortin tietojen avulla. Maksuttoman kokeilujakson saa yhden kerran yhtä Sanoma—tiliä tai maksukorttia kohden, ellei toisin ole ilmoitettu. Asiakkaan tilaus jatkuu maksuttoman kokeilujakson jälkeen maksullisena, ellei Asiakas irtisano tilausta maksuttoman kokeilujakson aikana.


RUUDUN LAHJAKORTIT

Asiakas voi lunastaa Ruutu-palvelun lahjakortin osoitteessa www.ruutu.fi/lahjakortti. Lahjakortin lunastamalla voi Asiakas lisätä tililleen saldoa tai määräaikaisen Ruutu+-tilauksen. 

Lahjakortin saldoa voidaan käyttää vain ruutu.fi -palvelun kautta ostettavaan Ruutu+-palvelun ja lisäpalveluiden tilaukseen.

Lahjakortti on lunastettava 12 kuukauden sisällä sen ostamisesta. Lahjakortilta asiakkaan tilille ladattu saldo vanhenee 12 kuukaudessa saldon lataamisesta tai viimeisimmästä saldolla tehdystä veloituksesta. Asiakas voi tarkastaa tilillään olevan saldon Palvelussa osoitteessa. https://www.ruutu.fi/profiili. Asiakkaan tilaukset veloitetaan ensisijaisesti lahjakortilta Asiakkaan tilille ladatulta saldolta ennen kuin tilauksia veloitetaan muilla maksutavoilla. Saldon loppuessa tilaus voidaan veloittaa osaksi lahjakortilta ja osaksi muilla maksutavoilla ja tämän jälkeen muilla Asiakkaan maksutavoilla.

Kortille ladattua tai lunastettua arvoa ei vaihdeta rahaksi tai palauteta takaisin. Asiakkaan tulee varmistaa, että lahjakortti lunastetaan oikealle käyttäjätilille. 


2. SANOMAN OMISTA KANAVISTA TEHDYT TILAUKSET: MAKSUT, IRTISANOMINEN JA ASIAKASPALVELU


2.1 MAKSUT

Sanoma laskuttaa muut kuin kertamaksulliset tilaukset kuukauden pituisin laskutuskausin, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Mikäli Asiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu ei onnistu, Sanoma voi vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi laskuun.

Sanoma laskuttaa asiakkaan Ruutu+ tai Supla+ -tilauksen yhteyteen tilaamat lisäpalvelut yhdessä Asiakkaan voimassaolevan tilauksen kanssa. Mikäli Asiakas tilaa lisäpalvelun kesken tilauksen laskutuskauden, veloitetaan lisäpalvelun ensimmäinen vajaa kuukausi tilauksen seuraavan laskutuskauden alkaessa. Mikäli lisäpalvelu on tilattu Myyntiedustajalta hankitun Palvelun lisäksi tai itsenäisesti ilman voimassaolevaa tilausta, Sanoma laskuttaa lisäpalvelun kuukauden pituisin laskutuskausin, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu.

Maksaminen on mahdollista kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, esimerkiksi maksukortilla tai luottokortilla.

Asiakkaan maksutiedot voidaan tallentaa maksujärjestelmään niin, että ensimmäisen tilauksen jälkeen uusissa tilauksissa ja toistuvissa maksuissa voidaan käyttää samoja maksutietoja. Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuutta käyttää samoja maksutietoja myös muissa Sanoman sisältöpalveluissa.

Mikäli Asiakkaan maksu epäonnistuu, Sanoma voi keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeuden Palveluun. Maksun epäonnistuminen ja katseluoikeuden keskeyttäminen eivät poista Asiakkaan senhetkisiä maksuvelvoitteita. Asiakkaalle ei kerry uusia maksuja ajalta, jolta hänen katseluoikeutensa Palveluun on keskeytetty. Epäonnistuneesta maksusta ilmoitetaan Asiakkaalle.

Ellei Asiakas irtisano tilaussopimustaan, Sanoma voi yrittää korttimaksua uudestaan myöhempänä ajankohtana ja/tai irtisanoa tilaussopimuksen. Asiakkaan katseluoikeus palautetaan, kun tilaussopimuksen mukainen maksu on suoritettu, ellei tilaussopimusta ole irtisanottu. Asiakkaan maksun viivästyminen voi muuttaa Asiakkaan kuukausittaisen laskutuskauden alkamisaikaa.

Mikäli tilaus on sovittu maksettavaksi laskulla, toimitetaan lasku Asiakkaalle tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskut pitää maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa olevilla tili- ja viitenumerotiedoilla. Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti eräpäivään mennessä. Laskun riidaton osa on maksettava huomautuksesta huolimatta.


2.2 IRTISANOMINEN

Asiakas voi irtisanoa tilauksen itsepalvelussa tilaukset-kohdassa tai ottamalla yhteyttä Sanoman asiakaspalveluun. Tilaus päättyy Sanoman asiakaspalvelussa tehdyn irtisanomisen johdosta jo maksetun tilausjakson päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty vähintään viisi arkipäivää ennen kulloinkin kulumassa olevan tilausjakson päättymistä. Itsepalvelussa irtisanottu tilaus päättyy jo maksetun tilausjakson päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty ennen kulloinkin kuluvan tilausjakson päättymistä. Sanoma ei palauta jo maksettuja maksuja. Mikäli irtisanominen Sanoman asiakaspalvelussa tapahtuu myöhemmin kuin viisi arkipäivää ennen kulumassa olevan tilausjakson päättymistä tai irtisanominen itsepalvelussa tapahtuu kulumassa olevan tilausjakson jälkeen, jatkuvat tilaus ja maksuvelvollisuus irtisanomista seuraavan tilausjakson loppuun saakka. Sanoma pyrkii hoitamaan irtisanomisen viittä arkipäivää lyhyemmässä ajassa, mutta ei takaa sitä. Sanoma voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle tämän rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.


3. SANOMAN MYYNTIEDUSTAJAN KAUTTA HANKITUT TILAUKSET: MAKSUT, ASIAKASPALVELU JA IRTISANOMINEN

Palvelun tilauksia on mahdollista hankkia Sanoman omien myyntikanavien lisäksi myös Sanoman myyntiedustajien kautta. Tällöin myyntiedustaja voi laskuttaa kyseisen tilauksen Sanoman asiakkaalta. Myyntiedustajalta hankittuihin tilauksiin liittyvissä ongelmatilanteissa ja kysymyksissä Asiakas voi olla yhteydessä myyntiedustajan asiakaspalveluun.

Myyntiedustajan kautta tehty Ruutu+-tilaus irtisanotaan myyntiedustajan kautta, ellei myyntiedustaja ole ilmoittanut toisin.

Sanoma ja Sanoman myyntiedustaja voivat siirtää Sanoman myyntiedustajalta hankitun tilauksen laskutuksen ja asiakaspalvelun Sanomalle ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle. Siirto ei vaikuta sopimuksen tai tilatun palvelun sisältöön tai voimassaoloon. Sanoman laskutukseen sovelletaan näitä tilausehtoja.

Myyntiedustajan kautta tilattujen palveluiden lisäksi Asiakkaalle voidaan tarjota maksullisia lisäpalveluita, joiden tilaaminen edellyttää voimassaolevaa tilausta, ellei toisin ole ilmoitettu. Sanoma laskuttaa suoraan Sanoman myyntikanavista hankitut lisäpalvelut näissä ehdoissa kohdassa 2. kuvatulla tavalla. Asiakkaalle voi siten tulla erillinen lasku myyntiedustajan kautta hankitusta Palvelusta ja Sanoman kanavista sen lisäksi hankitusta lisäpalvelusta. Mikäli lisäpalvelu on kuitenkin tilattu Myyntiedustajalta, lisäpalvelu laskutetaan Palvelun laskutuksen yhteydessä.

Myyntiedustajalta hankitun tilauksen päättyminen saattaa tapauskohtaisesti päättää myös Sanoman laskuttamat tilaukseen yhdistetyt lisätilaukset. Myyntiedustajalta hankitun tilauksen päättyminen ei kuitenkaan vaikuta tilauksesta itsenäisten Sanoman laskuttamien tilausten voimassaoloon. Asiakas voi tarkistaa kunkin palvelun laskutuksen ja voimassaolon Ruutu-palvelun tilaukset -sivulta ollessaan kirjautuneena Palveluun verkkoselaimen kautta.

Myyntiedustajien suorittamaan laskutukseen liittyvät ehdot löytyvät seuraavien linkkien takaa myyntiedustajakohtaisesti:

Elisa Oyj: [Elisa Viihde -palvelun maksullisten sisältöjen sopimusehdot]


4. PALVELUJA KOSKEVAT MUUT EHDOT


4.1. PALVELUN TOIMITUSAIKA

Sanoma toimittaa Palvelun tilauksen yhteydessä sovitun mukaisesti. Palvelun toimituksen katsotaan alkavan, kun Sanoma aktivoi katseluoikeuden ja tilattu ohjelma on katsottavissa.


4.2. PERUUTTAMISOIKEUS

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Sanoma on aktivoinut katseluoikeuden ja ohjelma on katsottavissa tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin Asiakkaan suostumuksen perusteella aloitettu.


4.3. TILAUSHINNAT JA MUUT ASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TULEVAT MAKSUT

Tilauksen hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla osoitteessa ruutu.fi/hinnastoja supla.fi/hinnasto. Sanomalla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 4.4 määritellyllä tavalla. Hinnanmuutokset tulevat voimaan määräaikaisten tilausten osalta vasta voimassaolevan määräaikaisen tilausjakson päätyttyä. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hinnanmuutokset, kuten esimerkiksi arvonlisävero, muuttavat tilauksen hintaa vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Sanomalla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon sekä keskeyttää tilaus. Sanoma perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut.


4.4. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Sanomalla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja aina siten, ettei muutos ole Asiakkaan vahingoksi.

Muussa tapauksessa Sanomalla on oikeus muuttaa Palvelua koskevan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sopimusehtoja, Palvelun ominaisuuksia tai maksuja siten, että tilaussopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutos johtuu:

  • sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta kuten yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä;
  • tuotantorakenteen tai -kustannusten muuttumisesta;
  • Sanoman sopimuskumppanien tuottamissa palveluissa johtuvista muutoksista kuten sopimuksen päättymisestä tai muuttamisesta;
  • palveluiden kehittämisestä tai uudistamisesta;
  • Palvelun tai sen osan lopettamisesta;
  • Asiakkaan yksityisyyden suojan tai taloudellisen turvallisuuden parantamisesta;
  • teknisistä järjestelmäuudistuksista tai teknologian kehittämisestä; tai
  • markkinoiden tai Palvelun kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muutoksesta.

Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkkosivuilla (www.ruutu.fitai www.supla.fi) tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen seuraavan tilausjakson alkamista. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa tilausjaksoa seuraavan tilausjakson päättyessä, eikä Asiakkaaseen tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.


4.5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Sanoma voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. laskujen maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen. Sanomalla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyneen maksun maksukehotuksesta peritään kohtuullinen maksukehotusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei suoriteta maksukehotuksesta huolimatta, Sanoma voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.


4.6. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Sanoman nimenomaista suostumusta. Sanomalla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle Sanoma-konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai Asiakkaalle kirjallisesti.


4.7. TIETOSUOJA

Sanoma käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti:

Tietosuojalauseke.

Sanoma voi lähettää Asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut tallennetaan asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten.


4.8. REKLAMAATIOT

Reklamaatio- ja virhetilanteissa Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluun (asiakastuki.ruutu.fi ja asiakastuki.supla.fi). [Tai myyntiedustajan asiakaspalveluun.]

Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Ruutu on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä (www.asml.fi).


4.9. MUUT EHDOT

Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun Sanoma Media Finlandin yleisiä käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta. Mikäli toisin ei mainita, toimii Palvelu vain Suomessa.


5. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Sanoma Media Finland Oy /Nelonen Media,

Y-tunnus 1515901–4

PL 95, 00089 Sanoma

Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Puhelin: 0203 34444 (asiakaspalvelu), 09 – 45451 (vaihde)


Palvelua koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteen (asiakastuki.ruutu.fi ja asiakastuki.supla.fi) kautta.


Lisätietoja peruuttamisesta Oma Sanomassa.